Ouderbetrokkenheid

O4NT betekent een grote mate van betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kind. De coaches voeren samen met ouder(s) en kind iedere 6-8 weken een gesprek over de ontwikkeling.