• Wij willen met kinderen hun talenten ontdekken en deze optimaal ontwikkelen.
  • Wij stemmen lesaanbod af op de onderwijsbehoeften.
  • Voor een goede cognitieve en persoonlijke ontwikkeling is het zich veilig voelen van kinderen basaal. Wij geven veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Wij zijn een open christelijke school waarvan we getuigen in de omgang met elkaar en in de manier van lesgeven. De begrippen als relatie, autonomie en competentie zijn hierin belangrijk. Ieder kind is uniek. Wij accepteren elkaar zoals we zijn.
  • Kinderen die de school verlaten zijn met voldoende bagage toegerust om in het voortgezet onderwijs te starten.

Met betrekking tot onderwijs en kinderen

  • Het team heeft naast verantwoordelijkheid voor de eigen stamgroep een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen van de school.
  • Het team werkt met passie voor hun vak, is innovatiebereid en professioneel.
  • Naast externe scholing blijven wij ons ontwikkelen door te leren met en van elkaar en delen wij onze kennis.

Met betrekking tot het team

  • Wij zien ouders als deskundigen op het gebied van het kennen van hun eigen kind.
  • Ouders hebben een belangrijke rol in het leerproces van hun kinderen.
  • Er is sprake van vertrouwen in elkaar en in eigen kunnen, tussen kinderen, leerkrachten en ouders.

Met betrekking tot ouders