Gepersonaliseerd Onderwijs...

... met sCoolTools van sCoolSuite.

Wij werken met sCoolTools™ van sCoolSuite. Hierdoor kunnen wij Gepersonaliseerd Onderwijs ( Leerdoelgericht Onderwijs ) bieden aan onze leerlingen. 

De basis van ons onderwijs is het curriculum, uitgesplitst in leerdoelen. Voor iedere schoolperiode wordt een persoonlijk leerdoelen plan (PLP) gemaakt met daarin de te behalen leerdoelen. Per leerdoel wordt door vakspecialist aangegeven als die behaald is. Op basis van openstaande leerdoelen wordt per leerling/niveau wekelijks een persoonlijk rooster gemaakt.

Dit biedt de mogelijkheid leerlingen meer ruimte te geven een eigen leerweg te volgen en talenten te ontwikkelen met het curriculum als ambitie en koers. Hiermee wordt eveneens eigenaarschap van leerlingen vorm gegeven.

Bezoek voor meer inhoudelijke informatie over sCoolTools de website van sCoolSuite.

Vaardigheden

Voor de wereld van morgen

Als enige school in Bunschoten-Spakenburg bieden wij een ander onderwijsconcept; 'gepersonaliseerd onderwijs’. Onze leerlingen leren nog steeds de wettelijk bepaalde lesstof en resultaten worden nog altijd regelmatig getoetst door middel van de bekende CITO toetsen. Maar, de manier waarop wordt geleerd is anders. Ieder kind leert op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Gepersonaliseerd onderwijs sluit volledig aan op ons motto:

‘Je talent is wie je bent’

Dit motto drijft ons het beste uit ieder kind te halen. Op een manier die bij het kind past. Het sluit ook aan bij de invulling van Passend Onderwijs. Met deze vorm van onderwijs geven wij naast ons motto ook vorm aan Passend Onderwijs.

Missie en visie

10 Beloftes

Aan Het Kind

Als school doen wij 10 beloftes aan het kind. Deze vormen de basis voor ons onderwijs. De beloftes hangen ook prominent in onze school.

 1. We beloven goed naar je te luisteren als jij zegt wat je wilt leren, en goed te kijken hoe jij het beste leert.
 2. We zullen je helpen goede vragen te stellen, zodat je zelf kunt bepalen wat je wilt leren.
 3. We zullen je helpen om nog beter te worden in datgene waar je al goed in bent.
 4. We zullen je steeds uitdagen om ook moeilijkere dingen te proberen en nieuwe dingen te leren.
 5. We beloven je dat jij zelf mag kiezen wat en wanneer je iets gaat doen; we helpen je bij die keuze als je sommige dingen steeds uit de weg gaat.
 6. We zullen je helpen bij het omgaan met anderen zonder te pesten en gepest te worden.
 7. We zullen je leren hoe je goed kunt samenwerken met anderen.
 8. We beloven je steeds de nieuwste technieken te gebruiken, om je voor te bereiden op de wereld van morgen.
 9. We zullen je leren om je fantasie te gebruiken om dingen te kunnen maken.
 10. We beloven je dat je goed voorbereid bent op je volgende school en je verdere leven als je van onze school afkomt.

Visie in 3 stappen

 • Wij willen met kinderen hun talenten ontdekken en deze optimaal ontwikkelen.
 • Wij stemmen lesaanbod af op de onderwijsbehoeften.
 • Voor een goede cognitieve en persoonlijke ontwikkeling is het zich veilig voelen van kinderen basaal. Wij geven veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Wij zijn een open christelijke school waarvan we getuigen in de omgang met elkaar en in de manier van lesgeven. De begrippen als relatie, autonomie en competentie zijn hierin belangrijk. Ieder kind is uniek. Wij accepteren elkaar zoals we zijn.
 • Kinderen die de school verlaten zijn met voldoende bagage toegerust om in het voortgezet onderwijs te starten.

Met betrekking tot onderwijs en kinderen

 • Het team heeft naast verantwoordelijkheid voor de eigen stamgroep een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen van de school.
 • Het team werkt met passie voor hun vak, is innovatiebereid en professioneel.
 • Naast externe scholing blijven wij ons ontwikkelen door te leren met en van elkaar en delen wij onze kennis.

Met betrekking tot het team

 • Wij zien ouders als deskundigen op het gebied van het kennen van hun eigen kind.
 • Ouders hebben een belangrijke rol in het leerproces van hun kinderen.
 • Er is sprake van vertrouwen in elkaar en in eigen kunnen, tussen kinderen, leerkrachten en ouders.

Met betrekking tot ouders