Thuisonderwijs op De Grondtoon

Het team van De Grondtoon werkt er hard aan om dagelijks maak- en leerwerk voor de kinderen klaar te maken. Via deze pagina willen wij u en de kinderen een overzicht bieden van de afspraken. De eerste communicatie gaat altijd via Parro of e-mail.

Vandaag, woensdag 18 maart is het 'onderwijs op afstand' waarbij kinderen thuis moeten werken echt ingegaan. Wij zullen er als school alles aan doen om dit voor de komende periode zo goed mogelijk te organiseren en om in contact te met kinderen en ouders te blijven.

Het is belangrijk dat de kinderen dit werk dagelijks thuis maken. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de ouders  omdat wij daar als school geen zicht op hebben. We adviseren om thuis duidelijke afspraken te maken over etenstijden, huiswerk maken, buiten spelen en speeltijd. Dit helpt om een ritme te behouden voor nu en voor straks.

Wij realiseren ons dat het niet in ieder gezin even gemakkelijk is om de kinderen goed te begeleiden. Mocht het om welke reden dan ook de komende periode niet lukken om het thuisonderwijs te realiseren in uw gezin (bijvoorbeeld door ziekte, scheiding, verslavingsproblematiek, gedrags- of opvoedproblemen) neem dan contact op met onze intern begeleidster, Louisa ter Beek, . Zij kan meedenken om samen alles in goede banen de leiden.

Informatie / tips

  • De leerkrachten zijn (op hun gebruikelijke werkdagen) bereikbaar tussen 10.00 en 14.00 uur. Voor ouders via Parro/mail, voor kinderen via messenger van sCoolTool (MijnLeerlijn)
  • Dagelijks van 10.00 - 11.00 en van 13.00 -14.00 uur een spreekuur waarin de vakspecialisten bereikbaar zijn via Google Meet. Dit is voor vragen over het maakwerk! De links hebben de ouders ontvangen bij de informatiebrief.
  • Het kan zijn dat op bepaalde momenten systemen/programma’s, wegens de grote vraag momenteel, overbelast zijn. Weet dat programmeurs er alles aan doen om de programma’s voor iedereen werkend te houden. Wij hebben daar geen invloed op. Misschien kan daardoor een opdracht niet gemaakt worden, probeer het later nog eens.

Werkroosters leerlingen

Vrijdag 19 maart 
Donderdag 19 maart 

 
Woensdag 18 maart