5 jaar Leerdoelgericht Onderwijs op De Grondtoon

Deze maand is het 5 jaar geleden dat basisschool De Grondtoon de overstap maakte naar Leerdoelgericht Onderwijs. Hierdoor werden leerkrachten vakspecialisten en mochten de kinderen zelf keuzes maken in het aanbod. Dit allemaal om het onderwijs passend en haalbaar te maken voor ieder kind. Een mooi moment om terug te blikken en de balans op te maken.

“Onze visie op onderwijs en de basis is weinig veranderd ten opzichte van de invoering. De aanpassingen die we hebben gedaan en nog steeds doen komen voort uit de dagelijkse praktijk. Want ook na 5 jaar blijven we iedere dag kritisch kijken naar het aanbod en onszelf”, vertelt Dirk-Jan de Graaf, bovenbouwcoördinator en een van de drijvende krachten achter de invoering van het nieuwe onderwijsconcept.

Bij Leerdoelgericht Onderwijs staat het leren centraal en werkt het kind aan leerdoelen die haalbaar zijn. Zo zorgt de school voor een juist aanbod, passende activiteiten en kan het kind zich in een positieve flow ontwikkelen. “Als we nu kijken zien wij een zeer positieve ontwikkeling in het gedrag, de eigenwaarde en de betrokkenheid van onze kinderen. Neem ook het feit dat er inmiddels ruim 30 leerlingen van andere basisscholen op onze school zijn ingestroomd. Veelal vastgelopen in het jaarklassensysteem, door verveling of overvraging, dat zich vooral uitte in gedrag. Die kinderen zijn weer helemaal zichzelf geworden en gaan weer met plezier naar school volgens ouders. En het mooie is dat wij moeten opzoeken welke kinderen dat zijn, want het lijkt wel alsof ze hier altijd op school hebben gezeten.”, vertelt Louisa ter Beek, zij is de intern begeleider en gespecialiseerd in het gedrag van kinderen.

Naast het Leerdoelgericht Onderwijs is de zichtbare samenwerking tussen jaargroep 1, 2 en 3 een mooie ontwikkeling. “Wij noemen dat bouw Jonge Kind. Daarin spelen, leren en werken de kinderen tot en met 7 jaar zoveel mogelijk samen. De extra interacties tussen de kinderen maakt ze sociaal sterker en zelfstandiger en het geeft ook veel meer ruimte om te imiteren en van elkaar te leren. Alle kinderen kennen elkaar en vriendschappen zijn dan snel gesloten.”, zegt onderbouwcoördinator Aline Timmer over deze mooie ontwikkeling. “Je ziet op veel meer scholen een samenwerking ontstaan tussen deze jaargroepen. Alleen kunnen wij door het Leerdoelgericht Onderwijs net een stapje verder gaan. Kinderen die meer aankunnen of juist meer behoefte hebben aan spelen krijgen dat aangeboden alsof dat normaal is. Het worden of zijn dus geen uitzonderingen.”

Dat ieder kind betrokken is, eigen keuzes kan maken en steeds meer verantwoordelijk wordt voor zijn eigen leren is duidelijk zichtbaar. Zelf keuzes maken en betrokken zijn begint al in de jongste groepen bij het kiezen van eigen activiteiten, ook staat het centraal in de ontwikkelgesprekken. Vanaf jaargroep 4 mag een kind in oplopende mate keuzes maken in het lesrooster. “Door innovatieve software van MijnLeerlijn kan er voor iedere leerling een persoonlijk lesrooster worden samengesteld. Iedere leerkracht plant per week de lessen met de leerdoelen die aangeboden worden. Instructies zijn verplicht, zolang de leerling de stof nog niet beheerst. Lessen om met begeleiding of extra te oefenen, uitdagende en verdiepende opdrachten en talentlessen zijn veelal keuzelessen. Daarna is het de beurt aan de leerling om te kiezen, dit kan op school of thuis. Dit alles kan voornamelijk doordat leerlingen de lessen voor taal, rekenen en lezen volgen in niveaugroepen.”, vertelt Dirk-Jan over het organiseren van de lessen.

“Het is fijn dat je les krijgt van verschillende leerkrachten die veel weten van het vak. Ze kunnen je daardoor goed helpen of juist uitdagen. Daarnaast is het lekker afwisselend net zoals het bewegen omdat je naar een ander lokaal gaat.”, vertelt Bas, leerling in jaargroep 8. “Het zelf kunnen kiezen is ook heel fijn. Je kunt daardoor zelf bepalen wat je gaat oefenen op het stilteplein. Soms kies ik voor iets waar ik goed in ben, maar vaak ook wel wat ik nog wil of moet leren. Want ik wil graag het leerdoel behalen. Ik merk wel dat de school steeds beter geworden is. Vooral het werken aan je talenten is heel leuk.”, zegt hij trots.

Een speerpunt in de afgelopen vijf jaar en mede een reden voor de verandering zijn de talenten van kinderen. Die moeten een ruime plek hebben binnen het onderwijs op De Grondtoon. “Bij talenten denkt men al snel aan goed voetballen of goed kunnen tekenen. Wij hebben het over talenten zoals fantasierijk denken, flexibel en beweeglijk zijn, gevoel voor ritme hebben, zorgzaam zijn of leiding kunnen geven. Dat brengen wij extra onder de aandacht in de wekelijkse talentlessen. In zo’n les staan er talenten centraal en is er een passende activiteit. Kinderen leren om het talent bij zichzelf en de ander te herkennen en te ontwikkelen. Zo leer je ook jezelf beter kennen en weet je na groep 8 waar je sterke en zwakke punten liggen.” De talenten, het leerproces en de persoonlijke ontwikkeling is voor het kind en de ouder(s) zichtbaar in het digitaal portfolio.

Het team van De Grondtoon heeft de aandacht nu gevestigd op het borgen van de onderwijskwaliteit. “Het team heeft de afgelopen vijf jaar veel werk verzet, mooi onderwijs neergezet en hoge eisen gesteld. Ik loop hier nu een tijdje rond en kan echt trots zijn op de school. De school heeft echt iets anders te bieden aan kinderen en hun ouders.”, vertelt waarnemend directeur en Hoofd Onderwijskwaliteit van VCO Bunschoten Ilse van ‘t Ende. Over de komende tijd vertelt Ilse: “Het is een mooi moment, helemaal na de onrustige tijd met corona, de verhuizingen, om terug te kijken, te reflecteren, nadenken over ‘hoe verstevigen we al het moois wat we hebben’. Daarnaast spelen de prachtige ontwikkelingen rond inclusief onderwijs waarin de school een koppositie heeft, om elke keer een stapje verder te denken’. 

De Grondtoon zit sinds oktober in een nieuw schoolgebouw en organiseert voor ouders die meer willen weten en een kijkje willen nemen op maandagavond 21, woensdagmiddag 23 en zaterdagochtend 26 maart een open huis.

Leave your comments

Comments

  • No comments found