Stageplaatsen op De Grondtoon

Onze school werkt onder andere samen met de CHE in Ede waarvan wij een partnerschool zijn. Jaarlijks lopen er van hen uit studenten stage bij ons voor hun opleiding tot leraar basisonderwijs. Eerste, tweede en derdejaars studenten lopen één of twee dagen per week hun stage bij ons. 

Vierdejaars studenten komen een jaar lang twee dagen per week als leraar in opleiding (LIO) bij ons werken.

Vanuit het MBO kunnen er bij ons ook onderwijsassistenten stagelopen. We kunnen hen inzetten als extra ondersteuning binnen de groepen. Deze aanvragen bekijken wij per schooljaar. Ook is er de mogelijkheid dat leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs een korte maatschappelijke stage doorbrengen. Omdat het opleiden van studenten steeds meer op de scholen zelf plaats vindt hebben wij hiervoor een Interne Coördinator Opleiden (ICO).

Vul het formulier in voor meer informatie over het lopen van je stage op De Grondtoon