Activiteiten

Afhankelijk van het beleidsterrein heeft de MR een adviserende rol of is hun instemming vereist. Voorbeelden zijn, het veiligheidsprotocol, de Tussenschoolse Opvang, financiën van de school etc. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.