We zijn Wonderlijk Gemaakt

Lichamelijke veranderingen, normen en waarden, weerbaarheid en seksualiteit in onze maatschappij: Wonderlijk Gemaakt leert kinderen op een goede manier om te gaan met seksualiteit. Met de Bijbel als richtlijn en verwondering richting de Schepper en richting elkaar.

Waarom seksuele vorming bij kinderen?

Seksuele vorming is een vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding. Kinderen groeien op als jongen of als meisje. In hun kindertijd hebben kinderen het voorbeeld en de begeleiding van opvoeders nodig. Aandacht voor seksuele vorming is ook belangrijk, omdat seksualiteit omringd kan worden door gebrokenheid en zonde. Terwijl seksualiteit als scheppingsgave van de Heere God zo wonderlijk mooi en intiem bedoeld is.

Waarom seksuele vorming op school?

Hoewel seksuele vorming allereerst een taak van ouders is, kan ook de school een belangrijke rol spelen. Thuis heeft de ouder alleen zijn eigen kind(eren), een schoolklas zit vol jongens en meiden van dezelfde leeftijd. Op school kunnen kinderen op een goede manier met leeftijdsgenoten leren praten over seksualiteit. Als leerkracht kun je hen namelijk een veilig klimaat bieden. Verder biedt de school een natuurlijke leeromgeving om onderwerpen te herhalen en vaardigheden te oefenen. De school kan ook een vangnet zijn voor leerlingen bij wie seksualiteit thuis niet (goed) aan de orde komt.

Waarom een methode voor seksuele vorming?

Voor alle scholen is het wettelijk verplicht aandacht te geven aan seksuele vorming, daarbij moet aan een aantal eisen voldaan worden. Een methode als Wonderlijk gemaakt, met heldere doelen en uitgewerkte activiteiten helpt je om seksuele vorming op een positieve manier aan de orde te stellen. Als het niet structureel een plek heeft, is de kans groot dat het vaker vanuit de negatieve kant belicht wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je moet reageren op schuttingtaal, nieuwsberichten of vervelend gedrag dat plaatsvindt in de klas of op het plein. Vaak ervaren leerkrachten ook handelingsverlegenheid.

Waarom Wonderlijk gemaakt?

Wonderlijk gemaakt is geschreven vanuit een christelijke levensvisie. Er zijn al veel boeken, methodes en lessen over seksuele vorming bij kinderen en jongeren verkrijgbaar. Dat is echter, niet direct bruikbaar voor lesgeven vanuit christelijke uitgangspunten. In Wonderlijk gemaakt bedden we seksuele vorming in de christelijke opvoeding in. We kiezen voor een breed perspectief op seksualiteit: in Wonderlijk Gemaakt zijn de lichamelijkheid, seksualiteit, weerbaarheid en ethische kanten nauw verbonden.

In de lessen verweven we vier rode draden:

  1. Zelfbeeldontwikkeling: Gericht op kennis en een positief beeld van zichzelf in verwondering richting de Schepper en het (h)erkennen van de eigen seksualiteit.
  2. Aanleren van sociale normen:  Aan de hand van het begrip ‘privé’ (de intieme plaatsen van ons en andermans lichaam zijn niet publiek) en respectvolle omgang met elkaar.
  3. Werken aan weerbaarheid:  Het kunnen beoordelen van verdachte situaties door een ja- of neegevoel, een goed of een slecht geheim en dat durven te vertellen aan de juiste mensen. 
  4. Uitdragen van duurzame relaties van liefde en trouw:  Door aandacht voor vriendschap, verliefdheid, verkering en huwelijk dragen we de normen van relaties in liefde en trouw over.