Muziek op De Grondtoon

Muziekonderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Omdat je muziek alleen kunt hóren en niet zien doet het muziekonderwijs een groot beroep op het concentratie- en luisterend vermogen van de kinderen. Dit kun je niet alleen goed gebruiken tijdens de muziekles maar ook bij andere vakken zoals taal en rekenen. Muziekonderwijs bevordert het doorzettingsvermogen en discipline. Ook is de muziekles heel belangrijk voor het omgaan met andere kinderen uit de groep. Samen zingen is heerlijk en het versterkt het groepsgevoel enorm. Bovendien krijg je er veel zelfvertrouwen van.

Op De Grondtoon wordt daarom al meer dan 20 jaar wekelijks aan alle groepen een half uur muziekles gegeven door een vakleerkracht. Vanuit het domein 'Zingen' wordt in een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8 muzikale vaardigheden aangeleerd. Daarbij komen alle muzikale domeinen (zingen, bewegen, zelf muziek maken, luisteren, lezen en noteren) aan bod:

·         De kinderen bedenken en maken zelf muziek (ontwerpen en componeren), door te zingen en te spelen op schoolinstrumenten en boomwhackers.

·         De kinderen luisteren naar bestaande of zelfgemaakte muziek en bewegen er op.

·         De kinderen maken kennis met diverse vormen van muzieknotatie en noteren hun eigen muziek.

·         De kinderen leren hun (zang)stem goed te gebruiken, ontwikkelen hun gehoor en werken aan (motorische) speelvaardigheden.

·         De kinderen vergroten hun maat- en ritmegevoel.

·         De kinderen vergroten hun kennis over de rol van muziek in de wereld om hen heen.

·         Ze leren verschillende stijlen en genres kennen en muziek uit andere tijden en culturen.

Het aanbod van liedjes in de muzieklessen is vaak vakoverstijgend: het sluit aan bij taal, rekenen, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer, natuur&techniek en sociale vorming. Vaak is het ook gelinkt aan actuele gebeurtenissen zoals de Kinderboekenweek, week van het geld, supporter van schoon, dag van de rechten van het kind, nationale complimentendag.

 

Kortom, muziekonderwijs is heel waardevol. Kinderen hebben muziek nodig!