Wennen als nieuwe leerling

Toekomstige leerlingen krijgen de kans om te komen wennen bij ons op school. Voor jonge kinderen kunnen er maximaal 10 dagdelen of 5 hele dagen gepland worden.

Voor kinderen in de hogere groepen plannen we een meeloopdag in overleg. Naar (een nieuwe) school gaan is immers een spannende gebeurtenis.

Christelijke identiteit

Wij hebben een christelijke signatuur, vanuit die visie leren wij onze kinderen om te gaan met waarden en normen. Iedere dag beginnen en eindigen wij met gebed en zingen wij christelijke liederen. Elke dag staat Gods Woord centraal in een vertelling, verwerking of gesprek met de kinderen. Wij vieren de christelijke feesten en besteden aandacht aan Bid- en Dankdag.

Regelmatig gaat onze gebedsgroep in gebed voor school, leerkrachten, kinderen en hun gezinnen. Je kunt meebidden of een gebedspunt doorgeven.

 

Gelukkige leerlingen

Als team geloven wij dat gelukkige kinderen beter en effectiever leren. Wij zien dat kinderen gelukkig worden van successen, van veel mogelijkheden voor vriendschappen, van steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, van ontdekken en experimenteren en van het leren kennen van je mogelijkheden.

Wij werken daarom vanuit ABC, Autonomie (zelfstandigheid), Betrokkenheid bij kind, ouder(s) en leerkracht en Competentie (iets kunnen). Naast het leren van basisvaardigheden zoals taal en rekenen vinden wij het belangrijk dat een kind de mogelijkheden en talenten van zichzelf leert kennen op allerlei gebieden.

Aansluiten op de ontwikkeling

Door het in praktijk brengen van onze 'waarom' (visie) zijn geven wij les op niveau en vanuit leerdoelen. Dit in tegenstelling tot anderen die voornamelijk werken met vaste groepen en uit een methodeboek. Dit betekent dat een kind bij taal, rekenen, spelling en lezen deel kan uitmaken van verschillende niveaugroepen. Hierdoor sluit het leerdoel beter aan op de volgende stap in de ontwikkeling van het kind. Wij gebruiken (concreet) materiaal en digitale hulpmiddelen om een doel te behalen. Onze specialisten bepalen het tempo en het aanbod van de doelen, waarbij telkens gekeken wordt naar de ontwikkeling van de niveaugroep en de individuele leerling.