Doel

Ieder kind heeft recht op een maximale ontwikkeling van zijn of haar talenten. Daarvoor hebben ouder en school een niet vrijblijvende verantwoordelijkheid, op basis van gelijkwaardige samenwerking, om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van het kind en school. Dit gebeurt op basis van vertrouwen in elkaar en in een open communicatie waarbinnen iedereen zich veilig voelt. Wij zijn een klankbord tussen ouder en school en werken eraan de betrokkenheid van ouders bij het leerproces te vergroten.