Wij willen gelukkige leerlingen!

Als team geloven wij dat gelukkige kinderen beter en effectiever leren. Wij zien dat kinderen gelukkig worden van successen, van veel mogelijkheden voor vriendschappen, van steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, van ontdekken en experimenteren en van het leren kennen van je mogelijkheden.

Wij werken daarom vanuit ABC, Autonomie (zelfstandigheid), Betrokkenheid bij kind, ouder(s) en leerkracht en Competentie (iets kunnen).

Naast het leren van basisvaardigheden zoals taal en rekenen vinden wij het belangrijk dat een kind de mogelijkheden en talenten van zichzelf leert kennen op allerlei gebieden. 

Wij willen dat de kinderen die De Grondtoon na jaargroep 8 verlaten, zelfbewuste en gemotiveerde tieners zijn. Klaar om vol zelfvertrouwen en moed de volgende stap in de maatschappij te zetten. Daarnaast kunnen ze zelfstandig of samen met anderen gestructureerd en overzichtelijk werken en leren.