Definitief ontwerp

Er is een definitief ontwerp voor het nieuwe gebouw gepresenteerd.